Länkar

Läs och lär mer.

Högerklicka på länkarna för att öppna.


Idrotten

www.rf.se

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/antidoping/juridik/dopinglistan-2017-v-10.pdf

www.sisuidrottsutbildarna.se

www.vsif.se

www.wada-ama.org

www.sok.se

www.antidoping.no

www.antidoping.dk

www.karolinska.se/for-vardgivare/kliniker-och-enheter-a-o/kliniker-och-enheter-a-o/karolinska-universitetslaboratoriet/klinisk-farmakologi/dopinglaboratoriet


Information och behandling

www.bris.se

www.brottsofferjouren.se

www.can.se

www.dopingjouren.se

www.drugsmart.com

www.fmn.se

www.folkhalsomyndigheten.se

www.goteborg.se/minimaria 

www.goteborg.se/wps/portal/kunskapskallarn

www.iq.se

www.lakemedelsverket.se

www.livsmedelsverket.se

www.nonsmoking.se

www.polisen.se

www.raddabarnen.se

www.rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis

www.slv.se

www.socialstyrelsen.se

www.spelberoende.se

www.tjejjouren.se

www.tullverket.se

www.umo.se

www.utbildningscentrumgbg.se/medarbetare/michael_lundgren.htmlBoktips

Brottsförebyggande rådet:Rapport 2016:12 Vesterhav Daniel, Korsell Lars - "Kriminella nätverk och grupperingar ".Polisers bild av maktstrukturer och marknader. ISBN 978-91-87335-69-3 Ordförrådet AB 2016

Cullberg, Johan -"Dynamisk psykiatri".Natur och kultur, Falkenberg 1999.

Garbarino, James -"Pojkar som gått vilse" sfph 2000

Knudsen Kai - "Akuta förgiftningar"

Lalander Philip - "Respekt, gatukultur,ny etnicitet och droger". ISBN 97-89-14708950-5 Malmö Liber.

Lalander. Philip -"Hela världen är din" – en bok om unga heroinister. Studentlitteratur 2001 ISBN 91-44-01700-6

Leifman Håkan - "Drug-related deated in Sweden - Estimations of trends, effects of changes in recording practices and studies of drugs patterns" CAN Stockholm 2016.

Leijonmarck Erik- "Droghandboken", Guide för föräldrar och andra nyfikna 2019

Lundgren Michael - "Sagans läkande kraft" ISBN: 9789146155485 Stockholm : Wahlström & Widstrand.

Lundgren Michael, Gustavsson Ulf  - "Den lilla drakflickan" RB 1991 ISBN 91-526-1775-0

Moberg Tommy, Hermansson Gunnar - " Mandom, mod och morske män" Anabola androgena steroider – medicinskt, rättsligt och socialt. ISBN 91 87514 25 7 Mediahuset 2006.

Hermansson Gunnar, Moberg Tommy - "Anabola Androgena Steroider. Mediahuset i Gbg AB 2010

Moberg Tommy, Hermansson Gunnar - "I huvet på en steroidanvändare"- Erfarenheter från psykosocial behandling av steroidanvändare. IBS: 978-91-87514-41-8.Mediahuset 2014.

Nyberg F, Thiblin I, Moberg Tommy - "Vad vet vi om AAS och våld?"

SOU 2011:35: ”Missbruksutredningen” - ”Bättre insatser vid missbruk och beroende Individen, kunskapen och ansvaret” ISBN 978-91-38-23571-3 Stockholm 2011

Statens offentliga utredningar. 1996:126 Socialdepartementet, Doping i folk-hälsoperspektiv.

Svensson Bengt - "Heroinmissbruk. ISBN: 9789144043937.