Välkommen

Sportfront arbetar förebyggande och främjande. Vi vill verka samhällsstödjande och tar avstånd från droger, våld och rasism.Vår målsättning är att stärka den sociala och ekonomiska hållbarheten genom att värna de mänskliga rättigheterna. Sportfront vill minska risker och skapa trygghet där människor lever och verkar. Vi vill bidra med kunskap och erfarenhet och därigenom stimulera god samverkan i det lokala, regionala och nationella samhället.
Vi erbjuder verksamhets- och organisationsutveckling, anordnar föreläsningar, utbildningar, konsultation och handledning för ex näringslivet, den privata och offentliga sektorn, inom idrott och föreningar, för sjukvård och polis samt förskola och skola, t.ex på föräldramöten. 

Med Sportfronts breda spetskompetens kan vi erbjuda enskilda föreläsningar, halva och hela utbildningsdagar efter önskemål och behov. Vi deltar även på mässor och utställningar.
Välkommen att höra av er.
Mia Ericson, Docent vid Göteborgs Universitet och har i drygt 20 år forskat om hur alkohol aktiverar hjärnans belöningssystem. Mia disputerade 2000 med en avhandling om hur alkohol och nikotin samverkar i belöningssystemet men har under de senaste åren intresserat sig för alkohol i kombination med energidrycker."Årets ideella organisation" 2014

Sportfront har fått den stora äran att tilldelats pris till Årets ideella organisation 2014 av CAN. För sitt förebyggande och främjande arbete i nära samverkan med kommuner, föreningsliv, privata och offentliga sektorn.

"Årets Förebyggare" 2014 - Sportfronts Tommy Moberg prisad

"Årets Förebyggare" 2013 -  Sportfronts Marie Clasgård prisad