Välkommen

Sportfront arbetar förebyggande och främjande. Vi vill verka samhällsstödjande och tar avstånd från droger, våld och rasism.Vår målsättning är att stärka den sociala och ekonomiska hållbarheten genom att värna de mänskliga rättigheterna. Vi vill bidra med kunskap och erfarenhet och därigenom stimulera god samverkan i det lokala, regionala och nationella samhället.

Vi anordnar föreläsningar, utbildningar, konsultation och handledning för t.ex näringslivet, den privata och offentliga sektorn, inom idrott och föreningar, för sjukvård och polis samt förskola och skola, t.ex på föräldramöten. 

Med Sportfronts breda spetskompetens kan vi erbjuda enskilda föreläsningar, halva och hela utbildningsdagar efter önskemål och behov. Vi deltar även på mässor och utställningar.
Sportfront är medlem i CSR Västsverige.

Välkommen att höra av er.

Marie Clasgård - Nominerad/pris till Årets Förebyggare 2013 ! 


"Årets förebyggare tilldelas en person som tagit initiativ till, inspirerat, implementerat, eller förvaltat ett drogförebyggande arbete lokalt, regionalt och eller internationellt." 
CAN

 "För Maries stora engagemang, föreläsningar och kunskap i det förebyggande arbetet mot droger, våld och sexuella övergrepp på barn och unga i samhället. För hennes idoga samarbete med idrottsrörelsen, kommuner och företag och vikten av att arbeta med social hållbarhet tillsammans. Hon ger aldrig upp sin övertygelse om hur viktigt det förebyggande arbetet är för att förhindra att unga människor hamnar i ett utanförskap i samhället."