Välkommen

CSR Logotyp
CSR Västsverige
VÄLKOMMEN TILL...


Sportfront som arbetar förebyggande och främjande, som verkar samhällsstödjande och tar avstånd från droger, våld och rasism.Vi arbetar med att stärka den sociala hållbarheten och tillgodose de mänskliga rättigheterna genom att öka kvalitén med kunskap och samverkan i det lokala, regionala och nationella samhället. Vi anordnar föreläsningar, utbildningar, konsultation och handledning för ex näringslivet, skolor, idrott och föreningar, kommuner, politiker,stadsdelar, sjukvård, polis, socialtjänst, fritidsverksamhet och på föräldramöten.
Med Sportfronts breda spetskompetens så kan vi erbjuda enskilda föreläsningar, halva och hela utbildningsdagar efter önskemål och behov. Vi deltar även på mässor och utställningar.

Välkommen att höra av er.

Marie Clasgård - Nominerad till Årets Förebyggare 2013 ! 


"Årets förebyggare tilldelas en person som tagit initiativ till, inspirerat, implementerat, eller förvaltat ett drogförebyggande arbete lokalt, regionalt och eller internationellt." 
CAN

 "För Maries stora engagemang, föreläsningar och kunskap i det förebyggande arbetet mot droger, våld och sexuella övergrepp på barn och unga i samhället. För hennes idoga samarbete med idrottsrörelsen, kommuner och företag och vikten av att arbeta med social hållbarhet tillsammans. Hon ger aldrig upp sin övertygelse om hur viktigt det förebyggande arbetet är för att förhindra att unga människor hamnar i ett utanförskap i samhället."