Partners

Tillsammans för affärer och samhällsnytta!!

Good Society:

Är Ert företag intresserat av att synas och göra god samhällsnytta? Då kan ett samarbete med oss i "Sportfront mot droger, våld och rasism" vara Good matchmaking!
Vi erbjuder Er olika möjligheter att marknadsföra Ert företag genom Sportfront. Ett samhällsengagemang i bred front med synligt "lagspel" som utvecklar och stärker båda våra varumärken. Ett partnerskap ger valuta för pengarna på kort sikt och i det längre perspektivet.
För mer information och kontakt: marie@sportfront.se eller 0735-420609.Vi stöttar Sportfront eftersom det är så viktiga frågor som berör oss alla. Sportfront har visat att man kan göra skillnad. Extra roligt är det naturligtvis att Sportfront startades i Torslanda. 
// Karin Lundström ICA MaxiSportfronts verksamhet är mycket viktig, och Bjurfors har stöttat den sedan starten. Det är vår förhoppning att vi genom att stödja Sportfront kan bidra till tryggare boendemiljöer.
// Mats Ljung Bjurfors

ikAbo stöttar Sportfront då vi är måna om våra barn och vår framtid. Idrott ligger oss varmt om hjärtat och är en perfekt arena att fånga upp ungdomen för att upplysa och informera om livets alla sidor. 
// Ulrika Borg ikAbo reklamLions motto är ”För samhällsansvar och livskvalitet” och det är vår anledning att stötta Sportfronts verksamhet som vi uppfattar har utvecklats mycket bra. En av de aktiviteter Lions verkar inom är arbetet mot våld och droger och det stämmer ju väl in på Sportfronts verksamhet.
// Boye Johansson Lions  


Då Sportfront liksom Alere Toxicology aktivt arbetar mot droger vill vi stötta Sportfront som på ett föredömligt sätt sprider kunskap om dess skadeverkningar. Alla ungdomar är värda att växa upp i ett samhälle utan droger, våld och rasism.
// Marie Drott
Damco vill vara med och stötta Sportfronts arbete med att öka kunskapen och medvetenheten om de svårigheter dagens ungdomar ställs inför idag. Vi vill medverka till att våra barn och ungdomar ska ha ett tryggt samhälle att växa upp i.
// Jenny Skarin Compliance manager and Business support Damco Sweden