Länkar

Idrotten

Information och behandling


Boktips
Antonovsky, Aaron -"Hälsans mysterium" Natur & Kultur 1999.
Berg Kelly Kristina - "Ungdomsmedicin" 1998. ISBN 91-47-00020-1 Liber AB Stockholm
Brottsförebyggande rådet:Rapport 2016:12 Vesterhav Daniel, Korsell Lars - "Kriminella nätverk och grupperingar ".Polisers bild av maktstrukturer och marknader. ISBN 978-91-87335-69-3 Ordförrådet AB 2016
Crafoord Clarence -"Människan är en berättelse" Natur och Kultur 1994.
Cullberg, Johan -"Dynamisk psykiatri".Natur och kultur, Falkenberg 1999. 
Garbarino, James -"Pojkar som gått vilse" sfph 2000
Hermansson Gunnar, Moberg Tommy - "Anabola Androgena Steroider. Mediahuset i Gbg AB 2010
Holm, Ulla -"Empati"  Natur & Kultur 1999. ISBN 91-27-01841-5
Knudsen Kai - "Akuta förgiftningar"
Lalander Philip - "Respekt, gatukultur,ny etnicitet och droger". ISBN 97-89-14708950-5 Malmö Liber.
Lalander. Philip -"Hela världen är din" – en bok om unga heroinister. Studentlitteratur 2001 ISBN 91-44-01700-6
Leifman Håkan - Rapport 158 "Drug-related deated in Sweden - Estimations of trends, effects of changes in recording practices and studies of drugs patterns" CAN Stockholm 2016.
Lundgren Michael - "Sagans läkande kraft" ISBN: 9789146155485 Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1988.
Lundgren Michael, Gustavsson Ulf  - "Den lilla drakflickan" RB 1991 ISBN 91-526-1775-0 
Moberg Tommy, Hermansson Gunnar - " Mandom, mod och morske män" Anabola androgena steroider – medicinskt, rättsligt och socialt. ISBN 91 87514 25 7 Mediahuset 2006.
Moberg Tommy, Hermansson Gunnar - "I huvudet på en steroidanvändare"- Erfarenheter från psykosocial behandling av steroidanvändare. IBS: 978-91-87514-41-8.Mediahuset 2014.
Nyberg F, Thiblin I, Moberg Tommy - "Vad vet vi om AAS och våld?" 
SOU 2011:35: ”Missbruksutredningen” - ”Bättre insatser vid missbruk och beroende Individen, kunskapen och ansvaret” ISBN 978-91-38-23571-3 Stockholm 2011
Statens offentliga utredningar. 1996:126 Socialdepartementet, Doping i folk-hälsoperspektiv. Stockholm 1996
Svensson Bengt - "Heroinmissbruk. ISBN: 9789144043937 Studentlitteratur 2005.
Tunving. Kerstin Nordegren Thomas  Droger A-Ö, Natur och Kultur  1993
Winnicott Donald. W -"Barnet, familjen och omvärlden". Natur och Kultur 1993
Winnicott Donald W -" Det är hemifrån man startar" Dualis 1991